Sekcia súdnej psychiatrie SPsS SLS
Detenčný ústav Hronovce

Konferencia súdnej psychiatrie

Témy:
MKCH-11 v súdnej psychiatrii
Legislatívne zmeny v psychiatrii

23. – 24. marec 2023
hotel Thermal, Štúrovo