Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
Sekcia súdnej psychiatrie SPsS SLS
Psychiatrická nemocnica Hronovce

Vás pozý­va­jú na konferenciu 

Detencia a ochranné liečenia

Témy:
Detencia
Ochranné liečenia
Varia

8. – 9. apríl 2022
Hotel Château Béla